Projekty

Hydraulická ohýbačka trubek Excentrik

Malá, jednoduchá ohýbačka trubek, založená na principu excentricky uloženého ohýbacího segmentu, kdy tlak hydraulického pístu na segment způsobuje jeho otáčení a tím i navíjení ohýbané trubky upnuté na segment. Ohýbačka je určená především pro montážní pracoviště, pro dílenská použití je ohýbací část umístěna kloubově na pracovním stole.
Následující foto vlevo znázorňuje schematicky princip ohybu a foto vpravo ukazuje předvádění první verze funkčního vzorku ohýbačky takřka v polních podmínkách na dvoře socialistického podniku.

Titulek Titulek

Průměr ohýbaných trubek je v rozsahu 1/2" - 2", poloměr ohybu do 3D, úhel ohybu do 90+10 stupňů. Zploštění ohýbané trubky v místě ohybu je korigováno speciální úpravou drážek na ohýbacím segmentu a přítlačné liště, přičemž ovalita trubky je hluboko pod limity přípustných hodnot dané příslušnou normou. Ohýbačka rovněž umožňuje provádění prostorových figurálních ohybů.