Jaroslav Strmiska

konstrukční a softwarová činnost, hudebník

Software

Výpočet hmotnosti strojních součástí

Počítačový program umožňující přesné výpočty hmotnosti strojních součástí. Obsahuje dvoustupňovou sumarizaci, která umožňuje vypočítat hmotnosti složitějších tvarů včetně svarků a montážních sestav. V základní nabídce lze volit:

  • válcované profily
  • geometrická tělesa
  • součásti závitových spojů (šrouby, matice, podložky)
  • spojovací díly (závlačky, pojistky, pojistné kroužky, kolíky, klíny, pera)
  • konstrukční detaily (sražení a zaoblení hran, zahloubení, zápichy, drážky a otvory závitů)
  • izolované potrubí (trubky, izolace a media)

U válcovaných profilů jsou součástí výpočtu i základní statické hodnoty průřezu. Pro stanovení hustoty materiálu jsou v nabídce běžné kovové materiály, ale lze zadat libovolnou hustotu.
U plochých součástí typu plechu lze pro výpočet jejich plochy zadat libovolný obrys pomocí souřadnic zlomových bodů. Po zadání obrysu lze zobrazit kontrolní náčrtek. Podobný systém je použít i pro výpočet objemu libovolného rotačního tělesa.

Titulek