Jaroslav Strmiska

konstrukční a softwarová činnost, hudebník

Software

Agenda hudebního souboru

Počítačový program databázového typu určený k vedení běžné agendy hudebního souboru. Program obsahuje:

  • základní identifikační údaje souboru
  • evidenci odběratelů (pořadatelů), jejich kontaktní a fakturační údaje
  • personální agendu s osobními a kontaktními údaji členů souboru
  • repertoár souboru včetně požadavků na nástrojového obsazení jednotlivých skladeb
  • evidenci akcí - veřejných vystoupení
  • záznam personálního obsazení jednotlivých akcí, včetně honorářů
  • záznam odehraných skladeb na vybrané akci
  • zobrazení seznamu akcí, na kterých byla provedena vybraná skladba
  • přehled o finančním hospodaření - cashflow souboru
  • tisk faktur, licenčních smluv, výplatních listin a mzdových listů

Funkční schema a větvení programu, vpravo titulní formulář s hlavní nabídkou voleb.

Titulek

Titulek

Data lze exportovat / importovat do / z textového šifrovaného
souboru a tím sdílet data mezi více uživateli, kteří mají
nainstalovaný tento program na svém počítači.
Přístup k programu lze volitelně zabezpečit přístupovým heslem,
které je standardně neaktivní.